KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Társaságunk működését meghatározó alapvető jogszabályok:

 1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény.
 2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény.
 3. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet.
 4. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény.
 5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet
 6. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
 7. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény.
 8. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.
 9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól szóló 2011. évi CXCI. törvény.
 10. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Kormányrendelet.
 11. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 12. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
 13. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
 14. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.
 15. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2021. 12. 15-től hatályos állapot

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2021. 02. 15-től hatályos állapot

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2020. 04. 01-től hatályos állapot

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2018. 12. 01-től  hatályos állapot

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2018. 12. 01-től  hatályos állapot

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2018. 09. 18-tól  hatályos állapot

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2018. 01. 01-től  hatályos állapot

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2017. 01. 01-től  hatályos állapot

2011. évi CXII. törvény szerinti adatközzététel

Alapító Okirat

A Társaság ügyvezetője és szervezeti egységek vezetői:

Ügyvezető: Csizi Péter

Titulusa: ügyvezető

Telefonszám:                  +36-1-422-2430
Elektronikus levélcím:   info@kezmu.hu

Kiemelt igazgatók

1.
Igazgató neve:                Peller Péter
Titulusa:                           igazgatási igazgató
Telefonszám:                  +36-1-422-2430
Elektronikus levélcím:   info@kezmu.hu

2.
Igazgató neve:                Winkler Tamás
Titulusa:                           termelési igazgató
Telefonszám:                  +36-1-422-2430
Elektronikus levélcím:   info@kezmu.hu

3.
Igazgató neve:                Németh Péter
Titulusa:                           gazdasági igazgató
Telefonszám:                  +36-1-422-2430
Elektronikus levélcím:   info@kezmu.hu

4.
Igazgató neve:                Dr. Rózsás Péter
Titulusa:                           jogi és személyügyi igazgató
Telefonszám:                  +36-1-422-2430
Elektronikus levélcím:   info@kezmu.hu

5.
Igazgató neve:                Dr. Szabó Gábor
Titulusa:                           közbeszerzési és logisztikai igazgató
Telefonszám:                  +36-1-422-2430
Elektronikus levélcím:   info@kezmu.hu

Felügyeletet ellátó szervek

1.
Szerv neve:                        Emberi Erőforrások Minisztériuma
Miniszter neve:                 Prof. Dr. Kásler Miklós
Elektronikus levélcím:       info@emmi.gov.hu

Székhely:                           1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Postai cím:                         1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Telefonszám / telefax:      +36-1-795-1200 ; +36-1-795-0151

Elektronikus levélcím:       info@emmi.gov.hu
Honlap cím:                       https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

2.
Hivatalos név:                   Budapest Főváros Kormányhivatala
Kormánymegbízott neve: dr. Sára Botond Attila
Elektronikus levélcím:       budapest@bfkh.gov.hu

Székhely:                           1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postai cím:                         1364 Bp., Pf.: 234.
Telefonszám / telefax:      +36-1-328-5862 ; ­

Elektronikus levélcím:       budapest@bfkh.gov.hu
Honlap cím:                       http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

3.
Hivatalos név:                   Állami Számvevőszék
Elnök neve:                        Domokos László
Elektronikus levélcím:       szamvevoszek@asz.hu
Székhely:                           1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postai cím:                         1364 Budapest 4. Pf. 54.

Telefonszám / telefax:      +36-1-484-9100 ; +36-1-484-9200


Elektronikus levélcím:       szamvevoszek@asz.hu
Honlap cím:                       https://www.asz.hu/

4.
Hivatalos név:                   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Vezető neve:                     dr. Eperjesi Zoltán
Telefonszám / telefax:      +36 1 354 4800, +36 1 354-4977
Székhely:                           1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postai cím:                         1363 Budapest, Pf. 17.

Elektronikus levélcím:       ­
Honlap cím: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga­

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

https://www.nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/egyedi_kozzeteteli_lista

https://www.asz.hu/jelentesek/osszes-jelentes-sorszam-szerint

A társasághoz érkezett közérdekű adatigénylések:

 • 2019: 0
 • 2020: 0
 • 2021: 2; mindkettő teljesítve

Éves energetikai szakreferensi riport 2017