KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

A három társaság 2024. május 9-ei SZMSZ módosításával kapcsolatban Koszorús László ügyvezető elmondta:

  • Cél a felelősségi pontok egyértelműsítése;
  • az adatalapú vállalatirányítás erősítése egy erre létrehozott osztállyal;
  • a szabályszerű működés kontrollja (pl. az új Támogatáselszámolásért Felelős Osztály létrehozásával);
  • beruházási oldalon a közeljövő fejlesztései, és a felelősség miatt indokolt volt a Beruházásokért Felelős Műszaki, Energetikai, és Vagyongazdálkodási Igazgatóság létrehozása;
  • a központi titkárság immár közvetlenül az Ügyvezetői szint alá tartozik, és feladata többek között a negyedéves szakterületi jelentések szervezeten belüli összefogása;
  • mindezen változásoktól és az új SZMSZ szerinti működéstől elvárt a szervezet további professzionalizálódása, a társterületek még jobb együttműködése.

Az új SZMSZ elérhető a társaságok honlapjain.