KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. új vezetése olyan közös értékek, vállalati célkitűzések mentén kívánja a szervezeti működést megvalósítani, melynek eredményeként társaságunk fenntarthatóan és gazdaságosan tud működni. Elköteleztük magunkat amellett, hogy a társaságot a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében, annak tárgyi és személyi feltételeit megteremtve működtetjük.

Szervezeti értékrendszerünk az alábbi 6 alapértékre épül

Kiszámíthatóság

A több évtizedes múlttal és állami tulajdonosi háttérrel, szabályozott folyamatok mentén a kor elvárásainak teszünk maximálisan eleget.

Szakmaiság

Azon szellemi, fizikai és gyakorlati képességek és készségek összesége, amelyek a magas színvonalú munkavégzés alapját képzik.

Csapatmunka, együttműködés

A munkavégzés során felmerülő célok elérése érdekében a munkavállalók különböző ismereteiket egyesítve, egymást erősítve maximális eredményt érnek el.

Precizitás, pontosság

A napi munkavégzés során minden munkavállaló és vezető az elvárható legnagyobb gondossággal, körültekintően és lényegre törően, a vonatkozó szabályokat betartva köteles eljárni.

Egységesség

Egy problémát ugyanúgy látunk, ugyanolyan módszertannal, technológiával, elvek mentén kezelünk, melynek végeredménye a vállalatunk sikere.

Szociális érzékenység, empátia

A vállalatnál megjelenő általános emberi érték, amit pozitív diszkrimináció nélkül mindig alkalmazni kell annak érdekében, hogy a munkatársaink értékteremtő piaci munkát végezhessenek.