KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégünk eredményességét különböző projektek biztosítják.

GINOP 5.1.5-16-2017-00016

Együtt a munkavállalásért Vas megyében

GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

A projekt célcsoportjába azok a regisztrált álláskereső személyek tartoznak, akik:

  • akik 25 év alattiak,
  • vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
  • vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
  • vagy 50 év felettiek,
  • vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra.

Továbbá részt vehetnek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérik nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányíthatja az érdeklődőket.

100 660 000 millió forintos forrásból megvalósuló GINOP 5.1.5-16-2017-00016 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Vas megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába. A programot az FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. és a Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület két fős konzorciuma valósítja meg, a Vas Megyei Kormányhivatallal együttműködésben. A 2017.09.01. én indult projektbe 1342 fő bevonását tervezzük 2020. november 28-ig.

Tovább a projekt oldalára.

GINOP 5.3.5-18-2019-00137

„A FÉSZEK -Fogyatékossággal Élők Szakszervezete és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködése keretében a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai a „C” feldolgozóipar, Gép, gépi berendezés gyártása ágazatban foglalkoztatottak részére” projekt 2020.március 1- 2021.február 28. között valósul meg.

Szerződött támogatás összege: 45 248 077 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projektet nemcsak a hazai munkaerőpiacon és a feldolgozóiparban (beleértve a gép, gépi berendezés gyártását) zajló összetett, nemegyszer ellenétes, a foglalkoztatás alakulását érintő folyamatok indokolják, hanem a megváltozott munkaképességűek alkalmazhatóságának sajátosságai. Esetükben a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai – legyenek azok akár az adott üzemhez, ágazathoz, régióhoz kötöttek, vagy akár országos szinten jelentkezők – különösen súlyosan jelentkeznek, és kezelésük – jobbik esetben megelőzésük – rendkívül összetett stratégiát igényel. A projekt e folyamatot – beleértve ennek munkaerőpiaci, munkaügyi, stb. vonatkozásait – kívánja feltárni, a folyamatot segítő javaslatokat készíteni, bevonni, tájékoztatni és érzékenyíteni mind az ágazatban működő munkáltatókat, mind a munkavállalókat, s ennek támogatásához erősíteni a szociális partnerek kapacitását és képviseleti erejét.

Tovább a projekt oldalára

EFOP 1.1.6-17-2017-00003

M.I.T. Projekt – Munkaerőpiaci Integráció Támogatása a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft-nél

Az EFOP 1.1.6-17 „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című konstrukció keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek integrációját segítik elő.

Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal létrejött Partnerségi Megállapodás keretében vállalta a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának elősegítését.

140 millió forintos forrásból megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00003 kódszámú, „M.I.T. Projekt – Munkaerőpiaci Integráció Támogatása az Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-nél” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készülő képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósuló képzések, tréningek és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphattak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, illetve meglévő munkaerőpiaci pozícióik megerősítését, valamint reintegrációs folyamatukat.

A programot a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. valósította meg 2018. március 1. és 2020.február 29. között. A projektbe 400 fő bevonására került sor a projektidőszak alatt.

Tovább a projekt oldalára.

KÖZADATKERESŐ: kozadat.hu