KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Európai Szopciális Alap és Széchenyi 2020 logó.

M.I.T. Projekt – Munkaerőpiaci Integráció Támogatása
a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft-nél

Az EFOP 1.1.6-17 „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című konstrukció keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek integrációját segítik elő.

Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal létrejött Partnerségi Megállapodás keretében vállalta a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának elősegítését.

140 millió forintos forrásból (100 %-os támogatással) megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00003 kódszámú, „M.I.T. Projekt – Munkaerőpiaci Integráció Támogatása az Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-nél” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készülő képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósuló képzések, tréningek és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, illetve meglévő munkaerőpiaci pozícióik megerősítését, valamint reintegrációs folyamatukat.

A programot a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. valósította meg 2018. március 1. és 2020. február 29. között. A projektbe 400 fő bevonására került sor a projektidőszak alatt. A projekt célcsoportjába lakóhelytől függetlenül azok a megváltozott munkaképességű személyek tartoztak, akik a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-nél munkaviszonyban álltak, érvényes komplex minősítéssel rendelkeztek, és az Mmtv. alapján:

 • B1, C1 minősítési kategóriába tartoztak (tranzit foglalkoztatottak),
 • B2, C2 minősítési kategóriába tartoztak (tartós foglalkoztatottak).

Továbbá részt vehettek a projektben azok az inaktív megváltozott munkaképességű személyek, akik legalább 6 hónapja nem álltak munkaviszonyban, lakóhelyük/tartózkodási helyük a konvergencia régióban volt, és érvényes komplex minősítéssel rendelkeztek, mely alapján a B1, B2, C1, C2 minősítési kategóriák valamelyikébe tartoztak.

A M.I.T. Projekt kiemelt megvalósítási helyszínei a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. esetében a következők voltak:

 • Szombathely,
 • Kőszeg,
 • Komló,
 • Tiszanána,
 • Mezőkövesd,
 • Tiszafüred,
 • Poroszló,
 • Ózd,
 • Karancsság,
 • Nemti,
 • Vámosmikola,
 • Veszprém,
 • Győr,
 • Csongrád,
 • Kenderes,
 • Martfű,
 • Jászapáti,
 • Heves

A projektbe történő belépést egy interjú előzte meg, melynek során az objektív részvételi feltételek mellett feltérképezésre került az egyén meglévő végzettsége, motivációja, együttműködési készsége, tanulási képessége. A felmérés alapozta meg a bevonási javaslatot. A projektbe történő belépést követően minden résztvevő esetében egyéni kompetencia felmérés készült, mely alapján megtörtént a fejlesztendő területek meghatározása, a pálya- és karrierkép kialakítása. Szükség esetén kiegészítő szolgáltatásként foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás is igénybe lehetett venni a pontosabb képzési irányok meghatározása érdekében.
A bevonási folyamat végén készült el a tapasztalatokat összegző Egyéni képzési- és fejlesztési terv, mely tartalmazza az egyén sikeres munkaerőpiaci integrációját elősegítő képzéseket és szolgáltatásokat, melyek igénybe vételére a projektben lehetősége nyílt a programrésztvevőnek. Mindezek alapján a személyre szóló rehabilitációs tervek is aktualizálásra kerültek.

A projekt keretében igénybe vehető képzéseket három nagy csoportba sorolhatjuk:

 • digitális kompetenciákat fejlesztő képzések,
 • hiányszakma elsajátítására irányuló szakmai képzések,
 • a munkaerőpiaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek.

A projektben a programrésztvevők számára biztosítottuk a mentori szolgáltatás folyamatos hozzáférhetőségét külső és belső szolgáltatási kapacitás révén. Mindemellett a programrésztvevők számára elérhetők voltak különböző foglalkozási rehabilitációs, illetve munkaerőpiaci szolgáltatások is, így pl.:

 • foglalkozási rehabilitációs információ nyújtása,
 • foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás,
 • foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás,
 • foglalkozási rehabilitációs célú pszichológiai tanácsadás,
 • foglalkozási rehabilitációs célú mentori szolgáltatás;
 • képzésre történő fejlesztő felkészítés,
 • motivációs csoportos foglalkozás,
 • szociális információ nyújtás.
 • munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás,
 • foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés,
 • munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése,

A projekt elsődleges célja a nyílt munkaerőpiaci integráció elősegítése, melyet a fejlesztések révén, és speciális szolgáltatások biztosításával segítettünk elő, széles körű nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatói bázist kialakítva a projekttel együttműködő akkreditált szolgáltató – a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület – közreműködésével. 

A PROJEKT BESZÁMOLÓJA ELÉRHETŐ: a linken.

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ELÉRHETŐ: a linken.