KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Így oldhatja meg a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a munkaerőhiányt

A munkaerő megtartása és hiány kezelése olyan kihívást jelent a vállaltok számára, amely megoldás szemléletváltást követelhet a vezetőktől. Más perspektívából kell megvizsgálni a helyzetet és nyitni az új lehetőségek felé. A FŐNIX MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓK FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETE és az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködése keretében egy átfogó tanulmány készült a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjaira kifejezetten a feldolgozóipar gumi, műanyag termék gyártásának ágazatában.

Munkaerőhiány kihívásai és lehetséges kezelési módjai a feldolgozóiparban

A munkaerőhiány mögött meghúzódó indokok összetettsége a műanyag- és gumiiparban is tapasztalható. A legnagyobb kihívást a foglalkoztatható munkaerő-állomány csökkenése okozza. Ezért erősödik a verseny a megfelelő munkaerőért. A vállalatok a fluktuációs ráta csökkentése érdekében olyan munkatársakat keresnek, akik hosszú távra terveznek. A tanulmány szerzői szerint az itt keletkező résekbe a megváltozott munkaképességű emberek jól beilleszthetők lennének.

A kihívások megoldására először érdemes egy átgondolt és tudatosan felépített humánerőforrás stratégiát készíteni. Amelynek része a szervezeti kultúra kialakítása, fejlesztése, a munkaerő megtartásának és elköteleződésének kialakítása. Ez teret ad egy mindkét fél, azaz a munkáltató és a munkavállalók számára is kielégítő helyzetre kialakítására.  Egy hatékony munkakörfeltárással pedig láthatóvá válik az a széles foglalkozási kör, melyben alkalmazni lehet megváltozott munkaképességű munkavállókat.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiaci helyzete

A tanulmány során négy ország helyzetét elemezték a szakértők, hogy egymással összehasonlítva további jógyakorlatokra tehessenek szert. A vizsgált országok mindegyike eltérő társadalmi és szociális kultúrával rendelkezik, így különböző szemléletet képviselnek.

OrszágFogyatékosággal élő személyek számaFoglalkoztatásuk aránya (munkakorúak körében)
Magyarország490.578 (2011)28,8% (2015)
Ausztria400.00025 vagy több főt foglalkoztató vállalatok 25 munkavállalónként köteles egy fogyatékos személyt foglalkoztatni
Nagy-BritanniaLakosság 10-14%-aNA
Amerikai Egyesült ÁllamokLakosság 10,4%-a33,5 %

A megváltozott munkaképességű emberek jelentős hányadát be lehet vonni a munkaerőpiacra, ezzel pedig mindenki nyer. A munkavállalás javíthatja az érintettek fizikai és mentális egészségi állapotát, csökkenti a szegénység koc­kázatát, mérsékeli az ellátásukból származó költségvetési terheket, és a ma­gasabb foglalkoztatottság révén a gazdasági növekedésre is jótékonyan hat.

A megvizsgált négy országban a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának legfőbb pénzbeli ösztönzői a bértámogatások, az adókedvez­mények, kötelező foglalkoztatási kvóták és a munkahely átalakításához szük­séges pénzbeli támogatások. Az intézkedések célja a megvál­tozott munkaképességű munkavállalók munkaköltségének a csökkentése, versenyképességük megőrzése. Az intézményrendszer tekintetében az USA a legfejlettebb és az európai országokban pedig inkább a pénzügyi támogatások dominálnak.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási tényezői

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása fokozott odafigyelést kíván meg a munkáltató részéről, amelyhez különböző támogatást kaphatnak az azt igénylő vállalatok. A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkajogi szempontból védett munkavállalói csoportba tartoznak.

Ésszerű alkalmazkodás = egyenlő bánásmód biztosítása: a fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról. A munkaadóknak gyakorlati lépéseket kell tenniük, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át-vagy tovább képzés.

Fizikai akadálymentesítés: A fizikai környezetnek illeszkednie kell az emberi test megváltozott tulajdonságaihoz. A munkába járás és a munkavállalás alapfeltétele a települési környezet, a közlekedési eszközök, a közszolgáltatásoknak helyt adó épületek és a munkahelyek teljes akadálymentesítése. Érdemes rehabilitációs szakmérnököt bevonni, hogy szakértelmével hozzájáruljon a munkahely ésszerű akadálymentesítéséhez költséghatékony formában. Így megteremthető a megváltozott munkaképességű emberek számára a biztonságos munkavégzés feltételrendszere is.

Infokommunikációs akadálymentesítés: Idetartozik minden olyan intézkedés, amely a könnyebb kommunikációt szolgálja. Mint például a tapintható, hangjelzést adó, beszélő eszközök látássérültek részére, az indukciós hurok hallássérülteknek, vagy a könnyen érthető piktogramok, feliratok jelzések értelmi sérültek részére.

Jógyakorlatok a vizsgált országokban

Magyarországon számos intézkedés támogatja a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását: a segítő / támogató szervezetek, a civilszervezetek, az Országos Fogyatékosságügyi Programról szóló határozat, a kvótarendszer és az igénybevezető adókedvezmények. Idetartozik továbbá a jövedelemkorlát, az akkreditált foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a védett szakmakörök, a közlekedés akadálymentesítése, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Ausztriában a Szociális Minisztérium felelős a fogyatékkal élők minél szélesebb körű foglalkoztatásának elősegítéséért. Minden 25 vagy több embert foglalkoztató vállalat köteles 25 munkavállalónként egy fogyatékos személyt foglalkoztatni. Ha ezt nem teljesítik külön adót kell fizetniük minden be nem töltött álláshelyért. A vállalatok bértámogatást igényelhetnek és képzéseken vehetnek részt a foglalkoztatásra vonatkozóan. Külön támogatást kapnak a megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozók is.

Nagy-Britanniában 1995-ben vezették be a fogyatékos személyek diszkriminációja elleni törvényt. Három területre osztva kezelik a fogyatékossággal élők foglalkoztatást: juttatások és társadalombiztosítás, foglalkoztatással kapcsolatos juttatások, oktatás és képzés. Az a megváltozott képességű személy, aki fogyatékossága okán vált munkanélkülivé és vállalkozóként önfoglalkoztatásba kezd, az akadálymentesítési program minden jóváhagyott költségét megtéríti.  Akadálymentesítési program segíti a vállalatokat olyan további berendezések finanszírozására, amelyek kifejezetten ahhoz szükségesek, hogy fogyatékos személy el tudja végezni a munkáját.

Az Amerikai Egyesült Államokban szövetségi és tagállami szinten is nagyon fejlett, az élet minden területére kiterjedően működő intézményrendszere segíti a megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlőségének a biztosítását. Két ügynökség, a Fogyatékosságügyi Foglalkoztatási Politikai Hivatal (ODEP) és a Munkaerő-toborzási program a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának növelésén dolgozik. A kormányzati és nem kormányzati szervek között olyan kiemelkedő programok futnak, mint a „Belépőjegy a munkába”, amely a megváltozott munkaképességűek karrier fejlesztését támogatja álláskeresési tanácsadással, karriertervezéssel, szakképzési programokkal, érdekképviselettel. De olyan sokoldalú kezdeményezések is támogatják a munkavállalást, mint a PEAT, amely az akadálymentes technológia fejlesztése, elfogadása és előmozdítása révén előmozdítja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását, megtartását és szakmai előmenetelét.

A fentiek rámutatnak, hogy az MMK-s munkavállalók körében jellemző a munkanélküliség, így a bevonásukkal csökkenthető a munkaerőhiány, főleg a feldolgozóiparban. Érdemes valamennyi vállalatnak elindulni az úton és felmérni mely munkakörökbe tudnak bevonni megváltozott munkaképességű munkavállalókat.