KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Alapítvány-Bemutatkozás

Az alapítvány jellege

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Az alapítvány politikamentes társadalmi – közösségi kezdeményezés: céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel, személlyel, amely illetve, aki a közös célok elérésén munkálkodik.

Az alapítvány célja

Megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékkal élő személyek és ezek együtt élő családtagjainak élet- és munkakörülményeinek javítása, részükre e célból anyagi segítségnyújtás. A megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek képzésével és képzésük elősegítésével kapcsolatos tevékenység támogatása.

Alapítvány-Alapadatok

NévKézmű a Megváltozott Munkaképességűekért Alapítvány
Székhely2132 Göd-Felső, Ady Endre utca 9.
AlapítóKézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás dátuma2023.04.04.
Adószám

 Alapító Okirat

Alapítvány-Kuratóriumi jegyzőkönyvek

Gazdálkodás