KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Érdeklődő!

Cégcsoportunk mintegy 9000 munkavállalóval, országszerte 122 telephelyen szolgálja ki a megrendelői és piaci igényeket. Kollégáink több mint 83%-a megváltozott munkaképességű munkavállaló, ami az elvégzett munkák tekintetében a fokozott precizitásban, igényességben és adott esetben a monotonitás tűrésében jelentkezik. Határidők és pontosság tekintetében nem ismerünk kompromisszumot!

Számos hazai is nemzetközi márka partnerei vagyunk az ipari termelés és összeszerelés / csomagolás több területén is. Gyártói kapacitásunk és országos lefedettségünk révén nehéz lehetetlen feladat elé állítani minket, amikor komoly szaktudást igénylő könnyűipari-, vagy akár egyszerűbb, élőmunkaigényes feladatról van szó. 

Megrendelőink egyrészt kiveszik részüket a fogyatékossággal élők iránti társadalmi felelősségvállalásból, másrészt olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, amelyek maximális megelégedésre fognak szolgálni.

Cégcsoportunknál alaptevékenységünk mellett kiterjedt társadalmi szerepvállalási programokat működtetünk, amelyek célja egyészt munkatársaink segítése, másrészt a fogyatékosságügy képviselete, a társadalmi tudatosság megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos fejlesztése. 

Adjon egy esélyt Ön is, hogy bebizonyíthassuk: a megváltozott munkaképességű emberek is legalább ugyanolyan értékes munkát tudnak végezni, mint bárki más.

Értékeink

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése olyan közös értékek, vállalati célkitűzések mentén kívánja a szervezeti működést megvalósítani, melynek eredményeként társaságunk fenntarthatóan és gazdaságosan tud működni. Elköteleztük magunkat amellett, hogy a társaságot a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében, annak tárgyi és személyi feltételeit megteremtve működtetjük.

Szervezeti értékrendszerünk az alábbi 6 alapértékre épül

Kiszámíthatóság

A több évtizedes múlttal és állami tulajdonosi háttérrel, szabályozott folyamatok mentén a kor elvárásainak teszünk maximálisan eleget.

Szakmaiság

Azon szellemi, fizikai és gyakorlati képességek és készségek összesége, amelyek a magas színvonalú munkavégzés alapját képzik.

Csapatmunka, együttműködés

A munkavégzés során felmerülő célok elérése érdekében a munkavállalók különböző ismereteiket egyesítve, egymást erősítve maximális eredményt érnek el.

Precizitás, pontosság

A napi munkavégzés során minden munkavállaló és vezető az elvárható legnagyobb gondossággal, körültekintően és lényegre törően, a vonatkozó szabályokat betartva köteles eljárni.

Egységesség

Egy problémát ugyanúgy látunk, ugyanolyan módszertannal, technológiával, elvek mentén kezelünk, melynek végeredménye a vállalatunk sikere.

Szociális érzékenység, empátia

A vállalatnál megjelenő általános emberi érték, amit pozitív diszkrimináció nélkül mindig alkalmazni kell annak érdekében, hogy a munkatársaink értékteremtő piaci munkát végezhessenek.

Cégtörténet

Hazánkban a fogyatékossággal élők foglalkoztatása nem újkeletű, már 1826-ban program született olyan intézet létesítésére Pesten, hogy „abban valaha mind, a hazának szerencsétlen fiai segedelmet és könnyebbülést találhassanak.” Az intézetekben vakok gondozását, később oktatását, szakképzését végezték. Hasonló törekvések voltak a siketek és nagyothallók vonatkozásában is. Az 1940-es években Budapesten és országszerte a szabók, varrók, bőrdíszművesek, szőnyegszövők kézműves kisiparosok még önállóan végezték tevékenységüket.

 

1950-től

A vakokat és gyengén látókat foglalkoztató vállalatok önálló megyei vállalatokká alakultak, profiljuk fokozatosan szélesedett. Létrejönnek a „Kerületi KÉZMŰ”-nek nevezett szövetkezetek.

1953.

Fővárosi Kézműipari Vállalat – a Tanács egy vállalattá vonja össze a Budapesten kerületenként és országszerte működő kézművesipari szövetkezeteket.

1972.

Az üzemágak gyáregységgé szervezése – a Ruhaipari, Divatáru és Finom készruházati, a Fonal és Textilfeldolgozó, a Bőr-, Műbőr- és Műanyag feldolgozó, a Vegyesipari, a Tömegcikkipari gyáregység valamint a Főkönyvelőség bérosztálya és a Központi szállítási osztály kialakítása.

1978.

A KÉZMŰ mint országos nagyvállalat több mint tízezer dolgozója másfélmilliárd forint értékű terméket állított elő, 600 millió forintot meghaladó exporttal. Megkapjuk a „Kiváló Vállalat” címet. A munkavállalók 80%-a megváltozott munkaképességű.

1991.

Az országos bedolgozói hálózat felszámolása és a Csömöri úti irodaépület átadása.

2006.

A Jeanette Ruhaipari Vállalat visszaolvadása a KÉZMŰ-be. A KÉZMŰ zártkörű részvénytársasággá alakul. A hét gyáregység négybe tömörítése – ezzel a Vegyes, a Winner, Jeanette és a Bőrdíszmű gyáregységek kialakítása.

2009.

A Nonprofit vállalati forma felvétele.

2012.

A TÁMOP-5.3.8. kiemelt projekt indítása szakmai, informatikai és mentálhigiénés képzések elindítása 27 telephely bevonásával. A MOB formaruha pályázat elnyerésével a KÉZMŰ készíti az olimpiai egyenruhákat.

2013.

Rehabilitációs Akkreditációs tanúsítvány megszerzése és Védett Műhellyé válás.

2016. 

Az ERFO-val és a FŐKEFÉ-vel integrált irányítás.

2020.

Új, regionális termelési struktúra kialakítása, cégcsoport-szintű otimalizálás, integrált vállalatirányítási rendszer kialakítása.