KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégünk eredményességét különböző projektek biztosítják.

GINOP 5.3.5-18-2020-00172

„A FŐNIX MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓK FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETE és az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködése keretében a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai a “C” – feldolgozóipar gumi-, műanyag termék gyártása ágazatban foglalkoztatottak részére” projekt 2021.március 1-2022.március 1. között valósul meg.

Szerződött támogatás összege: 49 385 348 Ft 

Támogatás mértéke: 100%

A projektet nemcsak a hazai munkaerőpiacon és a feldolgozóiparban (beleértve a gumi-, műanyag termék gyártását) zajló összetett, nemegyszer ellenétes, a foglalkoztatás alakulását érintő folyamatok indokolják, hanem a megváltozott munkaképességűek alkalmazhatóságának sajátosságai. Esetükben a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai – legyenek azok akár az adott üzemhez, ágazathoz, régióhoz kötöttek, vagy akár országos szinten jelentkezők – különösen súlyosan jelentkeznek, és kezelésük – jobbik esetben megelőzésük – rendkívül összetett stratégiát igényel. A projekt e folyamatot – beleértve ennek munkaerőpiaci, munkaügyi, stb. vonatkozásait – kívánja feltárni, a folyamatot segítő javaslatokat készíteni, bevonni, tájékoztatni és érzékenyíteni mind az ágazatban működő munkáltatókat, mind a munkavállalókat, s ennek támogatásához erősíteni a szociális partnerek kapacitását és képviseleti erejét. 

Tovább a projekt oldalára 

GINOP 5.1.5-16-2017-00019

Együtt a munkavállalásért Baranya megyében

Kedvezményezett neve: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt összköltsége: 368 189 000 Ft

A projektre megítélt támogatás összköltsége: 368 189 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdési dátuma: 2018.04.01.

Projekt befejezési dátuma: 2021.08.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.5-16-2017-00019

GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

A projekt célcsoportjába azok a regisztrált álláskereső személyek tartoztak, akik:

  • akik 25 év alattiak,
  • vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségűek,
  • vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkeznek,
  • vagy 50 év felettiek,
  • vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra.

Továbbá részt vehettek a projektben azok a személyek is, akik közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktívak, és programba vonásuk érdekében szolgáltatáskérőként kérték a nyilvántartásba vételüket. A projektbe a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztálya irányította az érdeklődőket.

A nagyságrendileg 368 millió forintos forrásból megvalósuló GINOP 5.1.5-16-2017-00019 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Baranya megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaptak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába.

Tovább a projekt oldalára.

EFOP 1.1.6-17-2017-0002

Az EFOP 1.1.6-17 „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című konstrukció keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek integrációját segítik elő.

Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal létrejött Partnerségi Megállapodás keretében vállalta a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának elősegítését.

140 millió forintos forrásból megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00002 kódszámú, „M.I.T. Projekt – Munkaerőpiaci Integráció Támogatása az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft-nél” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készülő képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósuló képzések, tréningek és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, illetve meglévő munkaerőpiaci pozícióik megerősítését, valamint reintegrációs folyamatukat.

A programot az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. valósította meg 2018. március 1. és 2020.február 29. között. A projektbe 400 fő bevonására került sor a projektidőszak alatt.

Tovább a projekt oldalára.

GOP-3.5.1-15/A-2015-0005

Új, korszerű termelőgépek kerültek az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. mohácsi és pécsi telephelyére a GOP-3.5.1.-15/A-2015-0005 azonosító számú „Az ERFO Higiéniás papírgyártó kapacitásának korszerűsítése” projekt megvalósításával.

 A program célja a technológiai feltételek javítása korszerű termelőgépek beszerzésével, valamint a raktárkapacitás és a termelés hatékonyságának növelése. A beruházásnak köszönhetően megteremtődtek a jobb minőségű termékek gyártásának technológiai feltételei. Mindezek hozzájárulnak a helyi megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási körülményeinek javításához és új munkahelyek létrehozásához.

A támogatás összege 29 759 612 Ft, mely 50%-os támogatási intenzitás.

Tovább a projekt oldalára.

KÖZADATKERESŐ: kozadat.hu