KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Európai Szopciális Alap és Széchenyi 2020 logó.

A GINOP-5.3.5-18-2020-00172 azonosító számú projekt az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.  által konzorciumi formában megvalósuló projekt.

Kedvezményezett neve: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. 

Projekt címe: A FŐNIX MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓK FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETE és az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködése keretében a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai a “C” – feldolgozóipar gumi-, műanyag termék gyártása ágazatban foglalkoztatottak részére.

Szerződött támogatás összege: 49 385 348 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.01.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2020-00172

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt tárgyát képező nemzetgazdasági ágazat (al/szakágazat) TEÁOR ’08 szerint:

“C” – Feldolgozóipar – Gumi-, műanyag termék gyártása

A projekt keretében az alábbi téma kerül feldolgozásra:

A munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai.

Célcsoport: Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. pécsi üzeme és más (konvergenciarégióbeli) gumi-, műanyag termék gyártással foglalkozó üzemeiben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók, valamint az itt működő szociális partnerek (munkaadók és szakszervezeti tisztségviselők, munkavédelmi képviselők).

A projektben érintett régiók: A projektben közvetlenül a Dél-Dunántúli régió érintett. A konkrét események a projekt konzorciumi partnerének, az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. üzemében valósul meg, Pécsett (Baranya megye székhelye).

A projekt részletes bemutatása: A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában élenjáró projekt partner, az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. (állományi létszámának 80%-a megváltozott munkaképességű) a „C” – feldolgozóipar gumi-, műanyag termék gyártása ágazatban is fejt ki (más ágazatok mellett) tevékenységet. A konzorciumvezető, FŐNIX MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓK FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETE, látja el szervezetszerűen a megváltozott munkaképességűek munkavállalói érdekvédelmi képviseletét, az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.-ben.

A projektet nemcsak a hazai munkaerőpiacon és a feldolgozóiparban (beleértve a gumi-, műanyag termék gyártását) zajló összetett, nemegyszer ellenétes, a foglalkoztatás alakulását érintő folyamatok indokolják, hanem a megváltozott munkaképességűek alkalmazhatóságának sajátosságai. Esetükben a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai – legyenek azok akár az adott üzemhez, ágazathoz, régióhoz kötöttek, vagy akár országos szinten jelentkezők – különösen súlyosan jelentkeznek, és kezelésük – jobbik esetben megelőzésük – rendkívül összetett stratégiát igényel. A projekt e folyamatot – beleértve ennek munkaerőpiaci, munkaügyi, stb. vonatkozásait – kívánja feltárni, a folyamatot segítő javaslatokat készíteni, bevonni, tájékoztatni és érzékenyíteni mind az ágazatban működő munkáltatókat, mind a munkavállalókat, s ennek támogatásához erősíteni a szociális partnerek kapacitását és képviseleti erejét. 

A projekt mintegy laboratóriumi körülmények között vizsgálja az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. gumi-, műanyag termék gyártó üzemében a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának, alkalmazhatóságának és érdekvédelmének sajátosságait, foglalkoztathatóságuk növelésének szükségességét és módszereit, az esetleges munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjainak módszereit, meghatározza a megteendő lépéseket.  A projekten belül tervezett kísérleti projekt során – jól körülhatárolható módon – az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül, a részletesen feltárásra kerülő szükségleteken és lehetőségeken alapulva, egy olyan módszer kerül kidolgozásra, amely más hasonló sajátosságokkal bíró munkavállalókat alkalmazó – gumi-, műanyag termék gyártó üzemekben, munkahelyeken és más konvergencia régiókban is alkalmazható lesz.

A projektben a szakmai módszertani fejlesztések (elemző tanulmány, adatbázis, megoldási javaslatok és javaslatcsomag a döntéshozók számára), kísérleti projekt, információs kiadványok, információs és szemléletformáló kampányok, tájékoztató rendezvények, a szociális partnerek kapacitásfejlesztése mellett a képviseleti erő és a szociális partnerek közötti konzultáció hatékonysága növelésének céljával munkaügyi témájú adatfelvétel és elemzés is készül.

PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE ELÉRHETŐ: az alábbi linken.