KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. által konzorciumi formában megvalósuló projekt.

Kedvezményezett neve: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Projekt címe: A HVDSZ 2000 és a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködése keretében felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira a “C” – feldolgozóipar bútorgyártás ágazatban foglalkoztatottak részére

Szerződött támogatás összege: 45 043 079 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2019-00128

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt tárgyát képező nemzetgazdasági ágazat (al/szakágazat) TEÁOR ’08 szerint:
“C” – Feldolgozóipar – Bútorgyártás

A projekt keretében az alábbi téma kerül feldolgozásra:
Felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira.

Célcsoport: A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. hajdúnánási és más (konvergenciarégióbeli) bútoripari üzemeiben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók, valamint az itt
működő szociális partnerek (munkaadók és szakszervezeti tisztségviselők, munkavédelmi képviselők).

A projektben érintett régiók: A projektben közvetlenül az Észak-Alföldi régió érintett. A konkrét események a projekt konzorciumi partnerének, a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeiben valósulnak meg, Hajdúnánáson, Hajdúdorogon (Hajdú-Bihar megye, hajdúböszörményi kistárság) és Abádszalókon (Jász-Nagykun-Szolnok megye).

A projekt részletes bemutatása: A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában élenjáró projekt partner, a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. (állományi létszámának 80%-a megváltozott munkaképességű) a „C” – feldolgozóipar bútorgyártás ágazatban is fejt ki (más ágazatok mellett) tevékenységet. A konzorciumvezető, HVDSZ 2000, látja el –egyedülállóan Magyarországon szervezetszerűen a megváltozott munkaképességűek munkavállalói érdekvédelmi képviseletét, többek között a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben dolgozókét is. 

A projektet nemcsak a hazai munkaerőpiacon és a feldolgozóiparban (beleértve a bútorgyártást) zajló összetett, nemegyszer ellenétes, a foglalkoztatás alakulását érintő folyamatok indokolják,
hanem a megváltozott munkaképességűek alkalmazhatóságának sajátosságai. Esetükben a foglalkoztatási válsághelyzetek – legyenek azok akár az adott üzemhez, ágazathoz, régióhoz kötöttek, vagy akár országos szinten jelentkezők – különösen súlyosan jelentkeznek, és kezelésük – jobbik esetben megelőzésük – rendkívül összetett stratégiát igényel. A projekt e folyamatot – beleértve ennek munkaerőpiaci, munkaügyi, stb. vonatkozásait – kívánja feltárni, a folyamatot segítő javaslatokat készíteni, bevonni, tájékoztatni és érzékenyíteni mind az ágazatban működő munkáltatókat, mind a munkavállalókat, s ennek támogatásához erősíteni a szociális partnerek kapacitását és képviseleti erejét.

A projekt mintegy laboratóriumi körülmények között vizsgálja a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. bútoripari üzemében a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának, alkalmazhatóságának és érdekvédelmének sajátosságait, foglalkoztathatóságuk növelésének szükségességét és módszereit, az esetleges foglalkoztatási válsághelyzetükre való felkészülés módszereit, meghatározza a megteendő lépéseket. A projekten belül tervezett kísérleti projekt során – jól körülhatárolható módon – a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül, a részletesen feltárásra kerülő szükségleteken és lehetőségeken alapulva, egy olyan módszer kerül kidolgozásra, amely más hasonló sajátosságokkal bíró munkavállalókat alkalmazó – bútoripari üzemekben, munkahelyeken és más konvergencia régiókban is alkalmazható lesz.

A projektben a szakmai módszertani fejlesztések (elemző tanulmány, adatbázis, megoldási javaslatok és javaslatcsomag a döntéshozók számára), kísérleti projekt, információs kiadványok, információs és szemléltformáló kampányok, tájékoztató rendezvények, a szociális partnerek kapacitásfejlesztése mellett a képviseleti erő és a szociális partnerek közötti konzultáció hatékonysága növelésének céljával munkaügyi témájú adatfelvétel és elemzés is készül.

A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE ELÉRHETŐ AZ ALÁBBI LINKEN.