KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Társaságunk működését meghatározó alapvető jogszabályok:

 1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény.
 2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény.
 3. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet.
 4. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény.
 5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet
 6. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
 7. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény.
 8. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.
 9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól szóló 2011. évi CXCI. törvény.
 10. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Kormányrendelet.
 11. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 12. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
 13. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
 14. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.
 15. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2021.02. 15-től hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2021.12. 14-től hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2020. 04. 01-től hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2020. 03. 01-től 2020. 03.31-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2020. 02. 18-tól 2020. 02.29-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2018. 12. 01-től 2020. 02. 17-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2018. 09. 18-tól 2018. 11. 30-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2018. 08. 01-től 2018. 09. 15-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2018. 03. 03-tól 2018. 07. 31-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2017. 01. 01-től 2018. 03. 02-ig  hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2016. 07. 16-tól 2016. 12. 31-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2016. 06. 01-től 2016. 07. 15-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2016. 05. 16-tól 2016. 05. 31-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2016. 01. 05-től 2016. 05. 15-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2015. 12. 03-tól 2016. 01. 04-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2015. 11. 11-től 2015. 12. 02-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2015. 09. 10-től 2015. 11. 10-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2015. 06. 01-től 2015. 09. 09-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2015. 05. 01-től 2015. 05. 31-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2015. 04. 01-től 2015. 04. 30-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2015. 03. 03-tól 2015. 03. 31-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2014. 12. 17-től 2015. 03. 02-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2014. 12. 10-től 2014. 12. 16-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2014. 11. 08-tól 2014. 12. 09-ig hatályos állapot

2009 évi CXXII. törvény szerinti adatközzététel 2014. 07. 15-től 2014. 11. 07-ig hatályos állapot

Alapító Okirat

2011 évi CXII. törvény szerinti adatközzététel

A Társaság ügyvezetője és szervezeti egységek vezetői:

Ügyvezető: Csizi Péter

Titulusa: ügyvezető

Telefonszám:                  +36-1-422-2430
Elektronikus levélcím:   info@kezmu.hu

Kiemelt igazgatók

1.

Igazgató neve:                Peller Péter

Titulusa:                           igazgatási igazgató

Telefonszám:                  +36-1-479-5740

Elektronikus levélcím:   erfo@erfo.hu

2.

Igazgató neve:                Winkler Tamás

Titulusa:                           termelési igazgató

Telefonszám:                  +36-1-479-5740

Elektronikus levélcím:   erfo@erfo.hu

3.

Igazgató neve:                Németh Péter

Titulusa:                           gazdasági igazgató

Telefonszám:                  +36-1-479-5740

Elektronikus levélcím:   erfo@erfo.hu

4.

Igazgató neve:                Dr. Rózsás Péter

Titulusa:                           jogi és személyügyi igazgató

Telefonszám:                  +36-1-479-5740

Elektronikus levélcím:   erfo@erfo.hu

5.

Igazgató neve:                Dr. Szabó Gábor

Titulusa:                           közbeszerzési és logisztikai igazgató

Telefonszám:                  +36-1-479-5740

Elektronikus levélcím:   erfo@erfo.hu

Külső  vizsgálatok nyilvános megállapításai:

ÁSZ jelentés 2012. december

ÁSZ jelentés 2016. július

Felügyeletet ellátó szervek

1.

Szerv neve:                        Emberi Erőforrások Minisztériuma

Miniszter neve:                 Prof. Dr. Kásler Miklós

Elektronikus levélcím:       info@emmi.gov.hu

Székhely:                           1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Postai cím:                         1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Telefonszám / telefax:      +36-1-795-1200 ; +36-1-795-0151

Elektronikus levélcím:       info@emmi.gov.hu

Honlap cím:                       https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

2.

Hivatalos név:                   Budapest Főváros Kormányhivatala

Kormánymegbízott neve: dr. Sára Botond Attila

Elektronikus levélcím:       budapest@bfkh.gov.hu

Székhely:                           1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Postai cím:                         1364 Bp., Pf.: 234.

Telefonszám / telefax:      +36-1-328-5862 ; ­

Elektronikus levélcím:       budapest@bfkh.gov.hu

Honlap cím:                       http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

3.

Hivatalos név:                   Állami Számvevőszék

Elnök neve:                        Domokos László

Elektronikus levélcím:       szamvevoszek@asz.hu

Székhely:                           1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postai cím:                         1364 Budapest 4. Pf. 54.

Telefonszám / telefax:      +36-1-484-9100 ; +36-1-484-9200

Elektronikus levélcím:       szamvevoszek@asz.hu

Honlap cím:                       https://www.asz.hu/

4.

Hivatalos név:                   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Vezető neve:                     dr. Eperjesi Zoltán

Telefonszám / telefax:      +36 1 354 4800, +36 1 354-4977

Székhely:                           1051 Budapest, Nádor u. 28.

Postai cím:                         1363 Budapest, Pf. 17.

Elektronikus levélcím:       ­

Honlap cím: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

A társasághoz érkezett közérdekű adatigénylések:

 • 2019: 0
 • 2020: 0
 • 2021: 2; mindkettő teljesítve

­

­